ახალი ამბები

გაიხსნა ახალი ოთხვარსკვლავიანი  სასტუმრო  ძველი თბილისის ცენტრში
სასტუმრო მოიცავს 102 ნომერს.